icon cntt.tudien.info Tra Cứu Thuật Ngữ IT (Từ Điển CNTT)


Chào mừng bạn tới với Từ Điển Công Nghệ Thông Tin


※ Các bạn đã bao giờ gặp phải các thuật ngữ chuyên ngành IT nhưng không biết ý nghĩa của chúng.
※ Bạn search google cả ngày rồi cũng không tìm ra, tìm thấy thì đọc mãi không hiểu hoặc là mỗi nơi giải thích một kiểu.
"Tài liệu IT thì đọc bằng tiếng anh, tiếng việt đọc chán lắm" 👈 là câu nói thường nghe thấy, tại sao lại thế chứ.


Chính vì thế chúng tôi đã tạo ra trang cntt.tudien.info nơi bạn sẽ nghĩ đến việc tìm thấy các thuật ngữ về IT đầu tiên.
Nơi mà nội dung sẽ do cộng đồng cùng nhau góp phần xây dựng lên, và có đội ngũ kiểm duyệt chất lượng của chúng.

Website: https://cntt.tudien.info

icon cntt.tudien.info